\Radary v Svémyslicích
 Radar od Zelenče  Maximální průjezd   2021-07-25  18:00  1130   Maximální rychlost   2021-03-29  10:00   112 km/h  
 Radar od Dehtár   Maximální průjezd   2021-10-28  12:00   738   Maximání rychlost   2021-04-19   18:00   151  km/h  
 Radar od Dřevčic   Maximální průjezd   2021-11-08  07:00   1209   Maximání rychlost   2021-08-22   10:00   142  km/h