\Radary v Svémyslicích
 Radar od Zelenče  Maximální průjezd   2022-05-26  00:00  8662   Maximální rychlost   2022-07-29  17:00   121 km/h  
 Radar od Dehtár   Maximální průjezd   2022-02-25  19:00   1431   Maximání rychlost   2021-12-22   13:00   172  km/h  
 Radar od Dřevčic   Maximální průjezd   2021-11-08  07:00   1209   Maximání rychlost   2021-08-22   10:00   142  km/h